Het gevaar van Teken

Dat komt wel even binnen daar aan het ontbijt, 500.000 tekenbeten per jaar meldt de Gelderlander in een dikke vette kop. En even verder lees ik dat het ongedierte geen genoegen neemt met een heerlijk sappige kuit maar via de broekspijp linea recta oprukt naar het kruis om daar het nodige onherstelbare letsel aan te brengen. Even de boterham met hagelslag terzijde gelegd en na wat googlen toch wel schokkende actiefoto’s van het beest aangetroffen.

teek
Na wat verdere studie blijkt dat de Gelderlander beslist geen onzin spreekt, sterker nog ook de bilspleet blijkt in de gevarenzone te zitten.

Onrustig schuif ik op neer op mijn stoel, een snelle berekening levert op dat HUF als collectief, statistisch gezien, elke
zaterdag weer kans loopt op minimaal honderd tekenbeten. Ik moet er niet aan denken dat al deze teken ongehinderd het kruis dan wel de bilspleet kunnen bereiken om daar hun verwoestend werk te doen. Naar analogie aan het
Nationaal Hitteplan wordt het de hoogste tijd dat het HUF-bespoptuur een
Nationaal HUF Tekenplan ontwikkelt en op zeer korte termijn uitrolt, om onherstelbare schade aan de
HUF-populatie te voorkomen.

Het moet toch mogelijk zijn om met enige simpele
maatregelen het risico aanmerkelijk terug te brengen, zo’n HUF-bestuur had daar toch eerder aan moeten denken. Waarom verstrekt het bestuur aan de leden geen, met een sterk insecten dodend middel geïmpregneerd, ondergoed? Waarom worden er op strategische punten in Heumensoord geen tekentangen opgehangen, opdat
direct handelend kan worden opgetreden? En is het teveel moeite indien de groepen bij terugkomst in het clubhuis elkaar controleren op tekenbeten? Een simpel rouleerschema is toch zo ontworpen!

Bestuur wordt wakker, de teek is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van HUF.

Voorloper.