50 jaar HUF

HUF is 50 jaar, maar te oordelen naar de foto’s uit die tijd was HUF, bij haar
geboorte, reeds ruimschoots de puberleeftijd voorbij.

Op een grijze zaterdagochtend in 1966 zien we een groep mannen bezig met de
geboorte van HUF, nog niet al te vast ter been voeren ze de geboorteceremonie uit, reikhalzend kijken ze uit naar een veelbelovende looptoekomst.

Hier zien we de eerste pogingen van de HUF-baby om vooruit te komen in de nieuw ontdekte wereld. Al spoedig kwamen ze erachter dat de snelheid
aanzienlijk kan worden vergroot door alleen de benen te gebruiken en de armen in een actieve werkhouding langs het lichaam te bewegen.

Van meet af aan kregen ook vrouwen toegang tot de boreling, jammer dat zij
zichzelf in beeld moesten dragen. Gelukkig heeft dit een volwaardige positie van de vrouw binnen onze vereniging niet in de weg gestaan.

Op een grijze zaterdagochtend in 2016, in het clubhuis, kijk ik tevreden rond. HUF is erin geslaagd om, ondanks een verontrustend snel opgelopen gemiddelde leeftijd, zichzelf te blijven verjongen. Sinterklaas mag dan, wegens
oververmoeidheid, eind vorig jaar zijn afgehaakt, dat geldt zeker niet voor de rest
van de HUFfers!

Na een kleine inzinking in de jaren ’80 ging het crescendomet de verjonging.

Onder grote publieke belangstelling wordt hier, in het kader van het 40-jarig
bestaan, de nieuwste trainingstechniek gepresenteerd.

Maar ook op het gebied van kleding waren er grote innovaties.

En nu 10 jaar verder, waar staan we met de verjonging? Hebben we de opgaande lijn weten te consolideren of hebben we zelfs, tegen de stroom in, nog progressie gemaakt? Op 23 april weten we meer, maar te oordelen naar de voorbereidingen van trainers en het bestuur zit dat wel goed!

20160129-24Voorloper